Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

πρόγραμμα σπουδών και διδασκόμενα μαθήματα

Στη Β΄ Λυκείου, οι μαθητές ξεκινούν την προσπάθειά τους για να εισαχθούν σε κάποια από τις περιζήτητες σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας.

Η πείρα μας έχει δείξει ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ύλη της Γ΄ Λυκείου, είναι εκείνοι που στην Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν έχουν αφομοιώσει ή δεν έχουν διδαχθεί καθόλου ορισμένα κεφάλαια, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει "κενά".

Η Ανέλιξη, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους στην προσπάθειά τους, προτείνει ένα πρόγραμμα, με βάση το οποίο:

  • Εκπαιδεύει τους υποψήφιους και δημιουργεί γερές βάσεις στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικών πεδίων που τους ενδιαφέρουν.
  • Αρχίζει από τη Β΄ Λυκείου την προετοιμασία των υποψηφίων στα βασικά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με στόχο την καλύτερη εμπέδωση και εμβάθυνση της ύλης και την κατά το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των δύσκολων εννοιών της Γ΄ Λυκείου.
  • Εξοικειώνει τον υποψήφιο στις γραπτές εξετάσεις μέσα από ένα πλήθος τεστ και τρίωρων διαγωνισμάτων εκτός προγράμματος διδασκαλίας.

Η προετοιμασία στην Ανέλιξη έχει στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές από τη Β΄ Λυκείου τις νέες έννοιες και την επιστημονική ορολογία στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επέλεξαν και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του καταχωρούνται στον υπολογιστή και γνωστοποιούνται άμεσα στους γονείς. Γίνεται έτσι πληρέστερη ανάλυση της προόδου του και άμεση ενημέρωση των γονέων.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  
(προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)

Αρχαία
Ιστορία
Λατινικά


ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  (κατεύθυνση Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές) 
(προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)  

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία

ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  (κατεύθυνση Οικονομικών
Σπουδών και Πληροφορικής)
(προετοιμασία για Γ΄Λυκείου)   

Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική
 

ΣΑΔΦΑΣΦΣΑΔΦΑΣΦ

ΑΣΔΦΑΣΦ ΑΣΔΦΑΣΦ Δ