ΓΥΜΝΑΣΙΟ

πρόγραμμα σπουδών και διδασκόμενα μαθήματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου αποσκοπεί κυρίως στην κατανόηση των βασικών λειτουργών των βασικών μαθημάτων, δηλαδή της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Φυσικής.

Με αυτόν τον τρόπο βάζουμε τις βάσεις προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τάξεων του Λυκείου και προπάντων των Πανελληνίων Εξετάσεων εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές.

Βασικός σκοπός του προγράμματος σπουδών της ΑΝΕΛΙΞΗΣ στο Γυμνάσιο είναι να διερευνήσουμε και να αναπτύξουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες του κάθε μαθητή καθώς και την αποτροπή δημιουργίας κενών στην ύλη του κάθε μαθήματος.

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του καταχωρούνται στον υπολογιστή και γνωστοποιούνται άμεσα στους γονείς. Γίνεται έτσι πληρέστερη ανάλυση της προόδου του και άμεση ενημέρωση των γονέων. 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Αρχαία

Φυσική

Χημεία