Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

πρόγραμμα σπουδών και διδασκόμενα μαθήματα

Στην τελική ευθεία της Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές μας εισέρχονται το Σεπτέμβρη έχοντας ολοκληρώσει τα θερινά τμήματα διάρκειας 6 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα στη συνέχεια περιλαμβάνει:

  • μια εβδομάδα επαναληπτικών μαθημάτων και ένα κύκλο τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης
  • έξι μήνες σκληρής δουλειάς για την ολοκλήρωση της ύλης μέχρι το Φεβρουάριο, και 
  • τρείς μήνες επαναλήψεων, αφομοίωσης και εμπέδωσης μέχρι το Μάιο. 

Παρεμβάλλονται βέβαια τρείς κύκλοι τρίωρων διαγωνισμάτων και διαγωνισμάτων προσομοίωσης που λειτουργούν βέβαια ως αφορμή για επανάληψη, απόκτηση εμπειρίας και αυτοβελτίωση.  

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
(1ο Επιστημονικό Πεδίο)
  

Νεοελληνική  Γλώσσα και Λογοτεχνία  
Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία   
 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

 (2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικών Σπουδών) 
 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία


ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
(3ο Επιστημονικό Πεδίο 
Ιατρικών Σπουδών)
  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
(4ο Επιστημονικό Πεδίο)

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική