σεμινάριο ενημέρωσης

για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τις Σχολές

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το Σάββατο 29/4/17 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ η ετήσια ενημέρωση-ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Μια συνοπτική παρουσίαση ακολουθεί στα παρακάτω βίντεο:


Συνοπτική παρουσίαση των Ομάδων Προσανατολισμού, των Επιστημονικών Πεδίων και των μαθημάτων που απαιτούνται σε καθένα απο αυτά, των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και του τρόπου υπολογισμού της βαθμολογίας.

Αλλαγές - Μεταγραφές και Στατιστικά στοιχεία απο τις εξετάσεις του 2016
Τι βαθμούς πρέπει να γράψω;

Βάσεις όλων των Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ (συγκριτικά των ετών 2015 και 2016)